Ψηφιοποίηση εγγράφων

Ψηφιοποίηση εγγράφων - Υπηρεσίες

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες αφορούν την ψηφιοποίηση εγγράφων όπου η διαδικασία μπορεί να γίνει τόσο στις εγκαταστάσεις του πελάτη όσο και στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

 

 

Ψηφιοποίηση εγγράφων

Η ψηφιοποίηση εγγράφων μπορεί να γίνει για το σύνολο των εντύπων ενός φακέλου ή για επιλεγόμενα έντυπα εφόσον κάτι τέτοιο είναι επιθυμητό από τον πελάτη.
Συνήθως είναι κοστολογικά συμφέρουσα η ψηφιοποίηση του συνόλου του φακέλου δεδομένου ότι για την διαλογή χρειάζεται ανθρώπινο δυναμικό που αυξάνει το κόστος.

Αυτόματη αναγνώριση OCR

Η χρήση OCR / ICR διαδικασιών μετά την ολοκλήρωσης της ψηφιοποίησης, εφαρμόζεται ανά περίπτωση όπου υπάρχει δυνατότητα επαλήθευσης της ορθότητας αναγνώρισης για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών. 

Επιπλέον πολλαπλές μηχανές αναγνώρισης δύναται να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να αυξηθεί τόσο το ποσοστό επιτυχίας όσο και η ορθότητα αναγνώρισης στις εικόνες που παράγονται από την διαδικασία ψηφιοποίησης.

Τεκμηρίωση

Η δεικτοδότηση – τεκμηρίωση των εγγράφωνυ γίνεται βάση των απαιτήσεων του κάθε έργου όπως αποτυπώνονται στις προδιαγραφές σε συμφωνία με τον πελάτη ως επέκταση της διαδικασίας ψηφιοποίησης.

Δεδομένου ότι για την διαδικασία της δεικτοδότησης χρησιμοποιείται ανθρώπινο δυναμικό το οποίο έχει ανελαστικό κόστος, ανά περίπτωση εκτιμάται το όφελος σε συνδυασμό με το κόστος που θα προκύψει για την δεικτοδότηση των εικόνων που παράγονται από την διαδικασία της ψηφιοποίησης μέσω καταχώρησης αν δεν μπορεί να γίνει επιτυχώς μέσω OCR.

Υπάρχει δυνατότητα κάλυψης όλων των απαιτήσεων τεκμηρίωσης όσο πολύπλοκότητα και αν έχουν.  

Αναζήτηση εγγράφων

Η αναζήτηση των ψηφιακών εγγράφων μετά την διαδικασία ψηφιοποίησης γίνεται βάση λέξεων κλειδιών που καταχωρούνται ανά έγγραφο βάση της διαδικασίας τεκμηρίωσης και αυτόματης αναγνώρισης.

Ψηφιοποίηση εγγράφων
Οι υπηρεσίες μας

Η εταιρεία Locate IT Services παρέχει υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένες υπηρεσίες ψηφιοποίησης εγγράφων καλύπτοντας όλα τα παρακάτω.

  • Υπηρεσίες

Locate.gr-ContactUS

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες