Καταγραφικά θερμοκρασίας ESTIA

katagrafika-thermokrasias-parakolouthisi-thermokrasion

Καταγραφικά θερμοκρασίας, παρακολούθηση θερμοκρασιών.
Υπηρεσίες τηλεμετρίας και διαχείρισης ποιότητας.

Η πλατφόρμα ESTIA αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεμετρίας με καταγραφικά θερμοκρασίας, παρακολούθηση θερμοκρασιών ή οποιασδήποτε άλλης μέτρησης κρίνεται απαραίτητη και είναι κατάλληλο για εταιρείες που διαχειρίζονται ευαίσθητα προϊόντα όπως τρόφιμα, φάρμακα, χημικά.

katagrafika-thermokrasias-parakolouthisi-thermokrasion

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί καταγραφικά θερμοκρασίας και παρέχει αδιάληπτη λειτουργία παρακολούθησης, αποστέλλοντας τις μετρήσεις στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ο οποίος και είναι προσβάσιμος από τους συνδρομητές της υπηρεσίας.


Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ns Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων, είναι γενική υποχρέωση των υπεύθυνων επιχειρήσεων τροφίμων να εξασφαλίζουν ότι όλα τα στάδια παραγωγής μεταποίησή και διανομής που βρίσκονται υπό τον έλεγχο τους, πληρούν τις σχετικές απαιτήσει υγιεινής και θεσπίζουν, εφαρμόζουν και διατηρούν πάγια διαδικασία ή διαδικασία βάσει των αρχών HACCP.

Περισσότερες πληροφορίες από τον ΕΦΕΤ

Εστίαση

ESTIA_diagram-Diagram-Estia-katagrafika-thermokrasias-parakolouthisi-thermokrasion

Το σύστημα σας απαλλάσσει από τις χρονοβόρες διαδικασίες παρακολούθησης σταθερών η κινητών μονάδων θερμοκρασιών  (ψυγείων, θερμοθαλάμων κ.λ.π), αυτοματοποιώντας πλήρως την διαδικασία προσφέροντας:

 • Καταγραφικά θερμοκρασίας για αυτόματη καταγραφή θερμοκρασιών.
 • Σύστημα ειδοποιήσεων μέσω email, alert notfication.
 • Αποστολή των δεδομένων καταγραφής μέσω email σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
 • Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης των συσκευών παρακολούθησης.
 • Δυνατότητα σύνδεσης με υφιστάμενα συστήματα
 • Πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα για την διαχείριση της διαδικασίας και την λήψη καταστάσεων.

Πλεονεκτήματα

Κάνοντας χρήση της πλατφόρμα διασφαλίζεται:

 • Σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης.
 • Έγκαιρη ειδοποίηση προβλημάτων.
ESTIA_katagrafika-thermokrasias-parakolouthisi-thermokrasion

Καταγραφικά Θερμοκρασίας, παρακολούθηση θερμοκρασιών
με χαμηλό Κόστος

Προσφορά στο κόστος μηνιαίας συνδρομής από 14€ τώρα στα 7,20€ για περιορισμένο αριθμό εγκαταστάσεων όπου παρέχονται χωρίς κανένα επιπλέον κόστος:

 • Εξοπλισμός τηλεμετρίας.
 • Εγκατάσταση εξοπλισμού.
 • Πρόσβαση στην ιστοσελίδα για την διαχείριση των συσκευών και την παροχή καταστάσεων και γραφημάτων μετρήσεων.
 • Αυτοματοποιημένη αποστολή δεδομένων.
 • Ορισμού ειδοποιήσεων..
 • Εκπαίδευση.
 • Συνεχή υποστήριξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στα ανωτέρω κόστη περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Καταγραφικά θερμοκρασίας - παρακολούθηση θερμοκρασιών.

Estia-integration

Επεκτάσεις

Η πλατφόρμα είναι επεκτάσιμη σε επιπλέον αυτοματοποίηση οποιασδήποτε διαδικασίας, προσβλέποντας τόσο στην μείωση των εξόδων, όσο και στην αύξηση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών.


Locate.gr-ContactUS

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες