Καταγραφικά θερμοκρασίας παρακολούθηση θερμοκρασιών

Καταγραφικά θερμοκρασίας ESTIA

katagrafika-thermokrasias-parakolouthisi-thermokrasion

Καταγραφικά θερμοκρασίας, παρακολούθηση θερμοκρασιών.
Υπηρεσίες τηλεμετρίας και διαχείρισης ποιότητας.

Η πλατφόρμα ESTIA αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεμετρίας με καταγραφικά θερμοκρασίας, παρακολούθηση θερμοκρασιών ή οποιασδήποτε άλλης μέτρησης κρίνεται απαραίτητη και είναι κατάλληλο για εταιρείες που διαχειρίζονται ευαίσθητα προϊόντα όπως τρόφιμα, φάρμακα, χημικά.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιεί καταγραφικά θερμοκρασίας και παρέχει αδιάληπτη λειτουργία παρακολούθησης 24 x 7, αποστέλλοντας τις μετρήσεις στον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας ο οποίος και είναι προσβάσιμος από τους συνδρομητές της υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ns Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων, είναι γενική υποχρέωση των υπεύθυνων επιχειρήσεων τροφίμων να εξασφαλίζουν ότι όλα τα στάδια παραγωγής μεταποίησή και διανομής που βρίσκονται υπό τον έλεγχο τους, πληρούν τις σχετικές απαιτήσει υγιεινής και θεσπίζουν, εφαρμόζουν και διατηρούν πάγια διαδικασία ή διαδικασία βάσει των αρχών HACCP.

Περισσότερες πληροφορίες από τον ΕΦΕΤ  

Η πλατφόρμα διαθέτει wifi αναμεταδότες για την συλλογή των δεδομένων μέτρησης από τους αισθητήρες.

Οι υβριδικοί αναμεταδότες μας υποστηρίζουν τόσο ενσύρματους όσο και ασύρματους αισθητήρες με στόχο την κάλυψη οποιαδήποτε απαίτησης. Η συγκεκριμένη δυνατότητα επιφέρει τόσο μείωση του κόστους όσο και ευκολία της διαδικασίας εγκατάστασης.

Επιπλέον παρέχεται WiFI Access router το οποίο συνδέεται στον εξοπλισμό του παρόχου σας και λαμβάνει ασύρματα τα δεδομένα από τους αναμεταδότες. 

 

Αισθητήρες - Αναμεταδότες

Υποστηρίζεται μεγάλο εύρος αισθητήρων για την κάλυψη κάθε απαίτησης.

Θερμοκρασία.

Ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας.
Εύρος: -20°C έως 55°C
Μπαταρία : CR2477
Διαστάσεις :49 x 66 x 17.5mm

Θερμοκρασία & Υγρασία.

Ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας.
Εύρος: -9°C έως 60°C
Μπαταρία : ΑΑΑ
Διαστάσεις :60 x 60 x 22mm

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

tempSensor2

Θερμοκρασία & Υγρασία.

Ασύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας και υγρασίας.
Εύρος: 0°C έως 60°C
Μπαταρία : CR2032
Διαστάσεις :43 x 43 x 12mm

Αισθητήρας Θερμοκρασίας.

Ενσύρματος αισθητήρας θερμοκρασίας.
Εύρος: -55°C έως 120°C
Διαστάσεις :30 x 20 x 15mm
Διασύνδεση : rj11
Ο συγκεκριμένος αισθητήρας συνδέεται ενσύρματα με τον αναμεταδότη με καλώδιο και ακροδέκτες τύπου rj11.

Αναμεταδότης.

Υβριδικός αναμεταδότης ενσύρματων και ασύρματων αισθητήρων.
Ο αναμεταδότης λαμβάνει πληροφορίες από τους αισθητήρες (ενσύρματα ή ασύρματα) και τις αποστέλλει στην πλατφόρμα σε παραμετρικά οριζόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει δυνατότητα χρήσης πολλαπλών αναμεταδοτών για την κάλυψη κάθε χώρου και κάθε σημείου μέτρησης

Τροφοδοσία : micro sub
Διαστάσεις :40 x 55 x 25mm

PLUG & PLAY

Ο εξοπλισμός αποστέλλεται έτοιμος προς χρήση χωρίς να απαιτείται καμία επιπλέον ρύθμιση από εσάς εκτός από την τοποθέτησή τους στα σημεία μέτρησης.

Τόσο η φιλική ονομασία των συσκευών όσο και ο έλεγχος των σημείων μέτρησης γίνεται διαδυκτιακά μέσα από ένα εύχρηστο περιβάλλον εργασίας με προσωπικούς κωδικούς χρήσης οποτεδήποτε και από οπουδήποτε.

Η τοποθέτηση γίνεται εύκολα και απλά χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις. Όλα τα υλικά αποστέλλονται έτοιμα με τις απαραίτητες οδηγίες.

ALERTS

Το σύστημα διαθέτει ρυθμίσεις για την αποστολή των ειδοποιήσεων οι οποίες ενεργοποιούνται παραμετρικά όταν οι αισθητήρες αλλάξουν κατάσταση λειτουργίας. 

Οι καταστάσεις καλύπτουν τόσο τις εκτός ορίων μετρήσεις όσο και την διακοπή της επικοινωνίας λόγω τεχνικού προβλήματος (διακοπή ρεύματος, Internet κ.λ.π)

Υπάρχει δυνατότητα ρύθμισης αποστολής πολλαπλών email και sms ανά  αισθητήρα  ξεχωριστά με δυνατότητα ρύθμισης των επιθυμητών καταστάσεων που απαιτείται ειδοποίηση. 

Παρέχεται δυνατότητα ορισμού χρονοκαθυστέρησης της αποστολής ειδοποίησης για την κάλυψη περιπτώσεων όπου υπάρχει ανοχή αλλαγής κατάστασης για μικρό χρονικό διάστημα π.χ αυτόματη απόψυξη – τροφοδοσία.

Πλεονεκτήματα

ESTIA_diagram-Diagram-Estia-katagrafika-thermokrasias-parakolouthisi-thermokrasion

Το σύστημα σας απαλλάσσει από τις χρονοβόρες διαδικασίες παρακολούθησης σταθερών η κινητών μονάδων θερμοκρασιών  (ψυγείων, θερμοθαλάμων κ.λ.π), αυτοματοποιώντας πλήρως την διαδικασία προσφέροντας:

 • Καταγραφικά θερμοκρασίας για αυτόματη καταγραφή θερμοκρασιών.
 • Σύστημα ειδοποιήσεων μέσω email, sms (alert notfication).
 • Καταστάσεις δεδομένων μέτρησης ανά παραμετρικά οριζόμενη περίοδο.
 • Αποστολή των δεδομένων καταγραφής μέσω email σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα.
 • Ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης των συσκευών παρακολούθησης.
 • Δυνατότητα σύνδεσης με υφιστάμενα συστήματα.
 • Πρόσβαση στην διαδικτυακή πλατφόρμα για την διαχείριση της διαδικασίας και την λήψη καταστάσεων.

Κάνοντας χρήση της πλατφόρμα διασφαλίζετε:

 • Σημαντική μείωση του κόστους διαχείρισης.
 • Έγκαιρη ειδοποίηση προβλημάτων.
 • 24 Χ 7 παρακολούθηση των σημείων μέτρησης. 

Επεκτάσεις

Η πλατφόρμα είναι επεκτάσιμη σε επιπλέον αυτοματοποίηση οποιασδήποτε διαδικασίας, προσβλέποντας τόσο στην μείωση των εξόδων, όσο και στην αύξηση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Είδος

Μηνιαίο
κόστος

Τιμή Προσφοράς

Αναμεταδότης με ένα ενσύρματο αισθητήρα και Access point.

9€

7€

Κάθε επιπλέον ενσύρματος αισθητήρας

2€

1,5€

Σε κάθε αναμεταδότη μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 5 ενσύρματοι αισθητήρες.

Παράδειγμα τιμολόγησης 

1 σημείο μέτρησης : 7€

2 σημεία μέτρησης : 8,5€

3 σημεία μέτρησης : 10€

4 σημεία μέτρησης : 11,5€

5 σημεία μέτρησης : 13€

 

Η αποστολή ειδοποιήσεων μέσω email παρέχεται δωρεάν.

Προαιρετικά μηνιαίο κόστος αποστολής ειδοποιήσεων μέσω SMS (2€ / 20 SMS).

 

Οι ασύρματοι  αισθητήρες διατίθενται κατόπιν παραγγελίας.

Καταγραφικά Θερμοκρασίας, παρακολούθηση θερμοκρασιών
με χαμηλό Κόστος

Το κόστος μηνιαίας συνδρομής περιλαμβάνει:

 • Εξοπλισμό τηλεμετρίας.
 • Πρόσβαση στην ιστοσελίδα για την διαχείριση των συσκευών και την παροχή καταστάσεων και γραφημάτων μετρήσεων.
 • Αντικατάσταση οποιουδήποτε εξαρτήματος παρουσιάσει δυσλειτουργία.
 • Αυτοματοποιημένη αποστολή δεδομένων.
 • Ορισμού ειδοποιήσεων.
 • Εκπαίδευση.
 • Συνεχή υποστήριξη και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Στα ανωτέρω κόστη δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ.

Συχνές Ερωτήσεις

Όχι, τα πάντα καλύπτονται από το μηνιαίο κόστος εκτός προαιρετικά ή χρήση sms τα οποία προαγοράζονται.

Ο κάθε αναμεταδότης υποστηρίζει μέχρι και 5 ενσύρματους αισθητήρες.

Όχι, αντικαθιστούμε οποιοδήποτε μέρος του εξοπλισμού παρουσιάσει δυσλειτουργία οποιαδήποτε στιγμή χωρίς κανένα επιπλέον κόστος.

Τα δεδομένα καταγράφονται ανά 15 λεπτά. Η συγκεκριμένη περίοδος είναι παραμετρικά οριζόμενη από την πλατφόρμα σε επίπεδο αναμεταδότη.

Όλες οι αναβαθμίσεις γίνονται αυτόματα μέσω διαδικτύου χωρίς να χρειάζεται επίσκεψη στον χώρος σας.

Όχι δεν χρειάζεται καμία ρύθμιση. Το σύστημα λειτουργεί άμεσα μόλις τεθεί σε λειτουργία χωρίς καμία επιπλέον ρύθμιση

Όχι δεν απαιτείται καμία ενέργεια εκτός από την σύνδεση του router μας μέσω του καλωδίου lan στον νέο εξοπλισμό του παρόχου.

Όχι. Παρέχεται δυνατότητα χρονοκαθυστέρησης των ειδοποιήσεων για παραμετρικά οριζόμενο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποφευχθούν άσκοπες ειδοποιήσεις.

Ναι, υποστηρίζεται δυνατότητα λειτουργίας του συστήματος με χρήση ενός κινητού με δυνατότητα χρήσης δεδομένων το οποίο θα βρίσκεται στον χώρο που υπάρχουν οι αναμεταδότες. 

Ναι βάση των παραμέτρων που ορίζονται στο σύστημα μπορείτε να ειδοποιηθείτε με email ή SMS μετά από παραμετρικά οριζόμενο χρονικά διάστημα διάρκειας της διακοπής.

User Name : demo   Password : demo

Locate.gr-ContactUS

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες