Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Danaos ERP

ilektroniki-timologisi

Danaos ERP Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση με Εμπορική διαχείριση  και  ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων στο cloud

τώρα από 7€ / μήνα.

Παρέχεται δωρεάν δοκιμαστική περίοδος 3 μηνών.

ilektroniki-timologisi

Danaos ERP Ηλεκτρονική Τιμολόγηση - Εμπορική διαχείριση. Το σύστημα παρέχει μία ολοκληρωμένη λύση λογισμικού εμπορικής διαχείρισης πολλαπλών χρηστών με ενσωματωμένες λειτουργίες ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης για το σύνολο των εγγράφων σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας σας.

 

Η εφαρμογή λειτουργεί διαδικτυακά γεγονός που σας απαλλάσσει από κόστη τοπικής εγκατάστασης, παρακολούθησης και αντιγράφων ασφαλείας ενώ ταυτόχρονα έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και τα έγγραφά σας από οποιοδήποτε σημείο διαθέτει πρόσβαση internet.

Η πλατφόρμα είναι κατάλληλη για όλες τις δραστηριότητες εμπορίου, παροχής υπηρεσιών – ελεύθερους επαγγελματίες κ.λ.π.

Με δελτίο τύπου του Υπ. Οικονομικών και της ΑΑΔΕ της 31.12.2020 ανακοινώθηκε ότι μετατίθεται για την 1/4/2021 η έναρξη της υποχρεωτικής ψηφιακής διαβίβασης στην πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων-myDATA για όλες τις επιχειρήσεις και για παραστατικά που εκδίδουν από αυτή την ημερομηνία και έπειτα. 

Το σύστημα DANAOS ERP ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι πλήρως εναρμονισμένο με τις απαιτήσεις myDATA ERP API για την εύκολη άμεση και αποτελεσματική διαχείριση και διαβίβαση των δεδομένων.

Παρέχονται λειτουργίες αυτοματοποιημένης διαχείρισης των εργασιών με στόχο τόσο την μείωση του χρόνου διαχείρισης όσο και την διασφάλιση της ορθότητας των δεδομένων διαβίβασης.

ilektroniki-timologisi

Περιβάλλον εργασίας

Παρέχεται σε σύγχρονο φιλικό παραθυρικό περιβάλλον εργασίας με χρήση ενός απλού web browser χωρίς την ανάγκη καμίας απολύτως επιπλέον εγκατάστασης.

User Name : demo   Password : demo

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Εκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων.
Αποστολή και τήρηση παραστατικών με Email .
Τήρηση απεριόριστων επιπλέον παραμετρικών πεδίων ανά παραστατικό.
Αποθήκευση εκδοθέντων παραστατικών στα έγγραφα.
Τήρηση επιπλέον εγγράφων ανά παραστατικό.
Δυνατότητα αντιγραφή παραστατικού.
Σύνδεση τιμολόγησης με έργο.
Υποστήριξη πολλαπλών τιμοκαταλόγων ανά είδος, πελάτη, έργο.

Δυνατότητα τήρησης εγγράφων ανά:
– Εταιρεία.
– Πελάτη.
– Προμηθευτή.
– Εργαζομένου.
– Εργων (Πελατών, Προμηθευτών, Εργαζομένων).
– Παραστατικών (Εσόδων και Εξόδων).
– Αρχείου προϊόντων Υπηρεσιών.

Αυτόματη δημιουργία βάση ΑΦΜ.
Δυνατότητα τήρησης έργων – εργασιών.
Απεριόριστα παραμετρικά οριζόμενα πεδία σε επίπεδο πελάτη – έργου.
Τήρηση συνημμένων εγγράφων σε επίπεδο πελάτη – έργου.
Συνολική εικόνα πελάτη.
Ανεξόφλητα υπόλοιπα.
Καρτέλα.
Παραστατικά.
Έργα – εργασίες.

Αυτόματη δημιουργία βάση ΑΦΜ.
Παρακολούθηση έργων – εργασιών
Απεριόριστα παραμετρικά οριζόμενα πεδία σε επίπεδο προμηθευτή – έργου.
Τήρηση συνημμένων εγγράφων σε επίπεδο προμηθευτή – έργου.
Συνολική εικόνα προμηθευτή
Ανεξόφλητα υπόλοιπα
Καρτέλλα
Παραστατικά
Εργα – εργασίες.

Απεριόριστα παραμετρικά οριζόμενα πεδία σε επίπεδο εργαζομένου.
Τήρηση συνημμένων εγγράφων σε επίπεδο εργαζομένου.
Ανάθεση εργασιών.
Συνολική εικόνα.
Υπόλοιπα.
Καρτέλλα.
Παραστατικά.

Απεριόριστα παραμετρικά οριζόμενα πεδία σε επίπεδο είδους – υπηρεσίας.
Τήρηση συνημμένων εγγράφων σε επίπεδο είδους – υπηρεσίας.
Διαχείριση τιμοκαταλόγων σε επίπεδο είδους – πελάτη – έργου – ποσότητας.
Τύποι – κατηγορίες – μονάδες μέτρησης ανά είδος.
Τήρηση πολλαπλών αποθηκευτικών χώρων.

Υποστήριξη πολλαπλών έργων ανά πελάτη – προμηθευτή.
Τήρηση απεριόριστων επιπλέον παραμετρικών πεδίων ανά έργο.
Τήρηση πολλαπλών εγγράφων ανά έργο.
Παρακολούθηση έργου από την ανάθεση μέχρι την ολοκλήρωση.
Προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων έργου.

Δυνατότητα τήρησης προϋπολογισμού τακτικών εξόδων (ενοίκιο , ΔΕΚΟ κ.λ.π) ανά παραμετρικά οριζόμενη περίοδο.

Καρτέλες
ΦΠΑ
ΜΥΦ
Βιβλίο εσόδων εξόδων
Κερδοφορία
Προυπολογισμός

Στοιχεία εταιρείας
Δεδομένα φορμών παραστατικών
Παραστατικά εμπορικού
Τύποι συναλλασσόμενων
Τύποι δεδομένων ανά υποσύστημα
Τρόποι συναλλαγής
Περιοχές (Νομός – Δήμος)
Τύποι συνημμένων εγγράφων
Τράπεζες
Αποθήκης
Τύποι Ειδών
Κατηγορίες
Μονάδες μέτρησης
ΦΠΑ
Αποθηκευτικοί χώροι
Τύποι τιμοκαταλόγων.

Παρέχεται πλήρη ασφάλεια των δεδομένων με δικαιώματα πρόσβασης σε επίπεδο χρήστη.
Τα δικαιώματα παρέχονται στα παρακάτω επίπεδα:

– Σε επίπεδο διαθέσιμων menu επιλογών.
– Προβολής εγγραφής.
– Εισαγωγής εγγραφής.
– Μεταβολής εγγραφής.
– Διαγραφής εγγραφής.

ilektroniki-timologisi

Αναγνώριση τιμολογίων

Το σύστημα συνεργάζεται με την πλατφόρμα dSuite για την αυτοματοποιημένη αναγνώριση και εισαγωγή παραστατικών.

Locate.gr-ContactUS

Επικοινωνήστε για περισσότερες πληροφορίες